Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drunče

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drunče, hasicí přístroje Drunče, školení na hasicí přístroje Drunče, prodej hasicích systémů Drunče, prodej hasicích přístrojů Drunče, hasiva a hasicí příslušenství Drunče, Tepostop Drunče, firestop Drunče, hasicí systémy Drunče, hasicí zařízení Drunče, hasicí přístroje Drunče, požární ochrana Drunče, stabilní hasicí zařízení Drunče, lokální stabilní hasicí zařízení Drunče, automatický hasicí systém Drunče, samočinný hasicí systém Drunče, hasit CO2 Drunče, hasit oxid uhličitý Drunče, hasit s inergen Drunče, čisté hasivo Drunče, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drunče, vodní hasící přístroj Drunče, sněhový hasící přístroj Drunče, pěnový hasící přístroj Drunče, požární zabezpečení Drunče, požární bezpečnost Drunče, protipožární ochrana Drunče, servisní organizace hasících přístrojů Drunče, hasící syytémy serverovny Drunče,hasící filter Drunče, hasící přístroje pro cnc stroje Drunče, hasící systémy pro autobusy Drunče, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.