Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahkov, hasicí přístroje Drahkov, školení na hasicí přístroje Drahkov, prodej hasicích systémů Drahkov, prodej hasicích přístrojů Drahkov, hasiva a hasicí příslušenství Drahkov, Tepostop Drahkov, firestop Drahkov, hasicí systémy Drahkov, hasicí zařízení Drahkov, hasicí přístroje Drahkov, požární ochrana Drahkov, stabilní hasicí zařízení Drahkov, lokální stabilní hasicí zařízení Drahkov, automatický hasicí systém Drahkov, samočinný hasicí systém Drahkov, hasit CO2 Drahkov, hasit oxid uhličitý Drahkov, hasit s inergen Drahkov, čisté hasivo Drahkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahkov, vodní hasící přístroj Drahkov, sněhový hasící přístroj Drahkov, pěnový hasící přístroj Drahkov, požární zabezpečení Drahkov, požární bezpečnost Drahkov, protipožární ochrana Drahkov, servisní organizace hasících přístrojů Drahkov, hasící syytémy serverovny Drahkov,hasící filter Drahkov, hasící přístroje pro cnc stroje Drahkov, hasící systémy pro autobusy Drahkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.