Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Hořice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Hořice, hasicí přístroje Dolní Hořice, školení na hasicí přístroje Dolní Hořice, prodej hasicích systémů Dolní Hořice, prodej hasicích přístrojů Dolní Hořice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Hořice, Tepostop Dolní Hořice, firestop Dolní Hořice, hasicí systémy Dolní Hořice, hasicí zařízení Dolní Hořice, hasicí přístroje Dolní Hořice, požární ochrana Dolní Hořice, stabilní hasicí zařízení Dolní Hořice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Hořice, automatický hasicí systém Dolní Hořice, samočinný hasicí systém Dolní Hořice, hasit CO2 Dolní Hořice, hasit oxid uhličitý Dolní Hořice, hasit s inergen Dolní Hořice, čisté hasivo Dolní Hořice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Hořice, vodní hasící přístroj Dolní Hořice, sněhový hasící přístroj Dolní Hořice, pěnový hasící přístroj Dolní Hořice, požární zabezpečení Dolní Hořice, požární bezpečnost Dolní Hořice, protipožární ochrana Dolní Hořice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Hořice, hasící syytémy serverovny Dolní Hořice,hasící filter Dolní Hořice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Hořice, hasící systémy pro autobusy Dolní Hořice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.