Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cetoraz

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cetoraz, hasicí přístroje Cetoraz, školení na hasicí přístroje Cetoraz, prodej hasicích systémů Cetoraz, prodej hasicích přístrojů Cetoraz, hasiva a hasicí příslušenství Cetoraz, Tepostop Cetoraz, firestop Cetoraz, hasicí systémy Cetoraz, hasicí zařízení Cetoraz, hasicí přístroje Cetoraz, požární ochrana Cetoraz, stabilní hasicí zařízení Cetoraz, lokální stabilní hasicí zařízení Cetoraz, automatický hasicí systém Cetoraz, samočinný hasicí systém Cetoraz, hasit CO2 Cetoraz, hasit oxid uhličitý Cetoraz, hasit s inergen Cetoraz, čisté hasivo Cetoraz, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cetoraz, vodní hasící přístroj Cetoraz, sněhový hasící přístroj Cetoraz, pěnový hasící přístroj Cetoraz, požární zabezpečení Cetoraz, požární bezpečnost Cetoraz, protipožární ochrana Cetoraz, servisní organizace hasících přístrojů Cetoraz, hasící syytémy serverovny Cetoraz,hasící filter Cetoraz, hasící přístroje pro cnc stroje Cetoraz, hasící systémy pro autobusy Cetoraz, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.