Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čechtice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čechtice, hasicí přístroje Čechtice, školení na hasicí přístroje Čechtice, prodej hasicích systémů Čechtice, prodej hasicích přístrojů Čechtice, hasiva a hasicí příslušenství Čechtice, Tepostop Čechtice, firestop Čechtice, hasicí systémy Čechtice, hasicí zařízení Čechtice, hasicí přístroje Čechtice, požární ochrana Čechtice, stabilní hasicí zařízení Čechtice, lokální stabilní hasicí zařízení Čechtice, automatický hasicí systém Čechtice, samočinný hasicí systém Čechtice, hasit CO2 Čechtice, hasit oxid uhličitý Čechtice, hasit s inergen Čechtice, čisté hasivo Čechtice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čechtice, vodní hasící přístroj Čechtice, sněhový hasící přístroj Čechtice, pěnový hasící přístroj Čechtice, požární zabezpečení Čechtice, požární bezpečnost Čechtice, protipožární ochrana Čechtice, servisní organizace hasících přístrojů Čechtice, hasící syytémy serverovny Čechtice,hasící filter Čechtice, hasící přístroje pro cnc stroje Čechtice, hasící systémy pro autobusy Čechtice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.