Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brdy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brdy, hasicí přístroje Brdy, školení na hasicí přístroje Brdy, prodej hasicích systémů Brdy, prodej hasicích přístrojů Brdy, hasiva a hasicí příslušenství Brdy, Tepostop Brdy, firestop Brdy, hasicí systémy Brdy, hasicí zařízení Brdy, hasicí přístroje Brdy, požární ochrana Brdy, stabilní hasicí zařízení Brdy, lokální stabilní hasicí zařízení Brdy, automatický hasicí systém Brdy, samočinný hasicí systém Brdy, hasit CO2 Brdy, hasit oxid uhličitý Brdy, hasit s inergen Brdy, čisté hasivo Brdy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brdy, vodní hasící přístroj Brdy, sněhový hasící přístroj Brdy, pěnový hasící přístroj Brdy, požární zabezpečení Brdy, požární bezpečnost Brdy, protipožární ochrana Brdy, servisní organizace hasících přístrojů Brdy, hasící syytémy serverovny Brdy,hasící filter Brdy, hasící přístroje pro cnc stroje Brdy, hasící systémy pro autobusy Brdy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.