Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bobrůvka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bobrůvka, hasicí přístroje Bobrůvka, školení na hasicí přístroje Bobrůvka, prodej hasicích systémů Bobrůvka, prodej hasicích přístrojů Bobrůvka, hasiva a hasicí příslušenství Bobrůvka, Tepostop Bobrůvka, firestop Bobrůvka, hasicí systémy Bobrůvka, hasicí zařízení Bobrůvka, hasicí přístroje Bobrůvka, požární ochrana Bobrůvka, stabilní hasicí zařízení Bobrůvka, lokální stabilní hasicí zařízení Bobrůvka, automatický hasicí systém Bobrůvka, samočinný hasicí systém Bobrůvka, hasit CO2 Bobrůvka, hasit oxid uhličitý Bobrůvka, hasit s inergen Bobrůvka, čisté hasivo Bobrůvka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bobrůvka, vodní hasící přístroj Bobrůvka, sněhový hasící přístroj Bobrůvka, pěnový hasící přístroj Bobrůvka, požární zabezpečení Bobrůvka, požární bezpečnost Bobrůvka, protipožární ochrana Bobrůvka, servisní organizace hasících přístrojů Bobrůvka, hasící syytémy serverovny Bobrůvka,hasící filter Bobrůvka, hasící přístroje pro cnc stroje Bobrůvka, hasící systémy pro autobusy Bobrůvka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.