Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bezděz

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bezděz, hasicí přístroje Bezděz, školení na hasicí přístroje Bezděz, prodej hasicích systémů Bezděz, prodej hasicích přístrojů Bezděz, hasiva a hasicí příslušenství Bezděz, Tepostop Bezděz, firestop Bezděz, hasicí systémy Bezděz, hasicí zařízení Bezděz, hasicí přístroje Bezděz, požární ochrana Bezděz, stabilní hasicí zařízení Bezděz, lokální stabilní hasicí zařízení Bezděz, automatický hasicí systém Bezděz, samočinný hasicí systém Bezděz, hasit CO2 Bezděz, hasit oxid uhličitý Bezděz, hasit s inergen Bezděz, čisté hasivo Bezděz, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bezděz, vodní hasící přístroj Bezděz, sněhový hasící přístroj Bezděz, pěnový hasící přístroj Bezděz, požární zabezpečení Bezděz, požární bezpečnost Bezděz, protipožární ochrana Bezděz, servisní organizace hasících přístrojů Bezděz, hasící syytémy serverovny Bezděz,hasící filter Bezděz, hasící přístroje pro cnc stroje Bezděz, hasící systémy pro autobusy Bezděz, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.