Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Běleč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Běleč, hasicí přístroje Běleč, školení na hasicí přístroje Běleč, prodej hasicích systémů Běleč, prodej hasicích přístrojů Běleč, hasiva a hasicí příslušenství Běleč, Tepostop Běleč, firestop Běleč, hasicí systémy Běleč, hasicí zařízení Běleč, hasicí přístroje Běleč, požární ochrana Běleč, stabilní hasicí zařízení Běleč, lokální stabilní hasicí zařízení Běleč, automatický hasicí systém Běleč, samočinný hasicí systém Běleč, hasit CO2 Běleč, hasit oxid uhličitý Běleč, hasit s inergen Běleč, čisté hasivo Běleč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Běleč, vodní hasící přístroj Běleč, sněhový hasící přístroj Běleč, pěnový hasící přístroj Běleč, požární zabezpečení Běleč, požární bezpečnost Běleč, protipožární ochrana Běleč, servisní organizace hasících přístrojů Běleč, hasící syytémy serverovny Běleč,hasící filter Běleč, hasící přístroje pro cnc stroje Běleč, hasící systémy pro autobusy Běleč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.