Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Paseka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Paseka, hasicí přístroje Horní Paseka, školení na hasicí přístroje Horní Paseka, prodej hasicích systémů Horní Paseka, prodej hasicích přístrojů Horní Paseka, hasiva a hasicí příslušenství Horní Paseka, Tepostop Horní Paseka, firestop Horní Paseka, hasicí systémy Horní Paseka, hasicí zařízení Horní Paseka, hasicí přístroje Horní Paseka, požární ochrana Horní Paseka, stabilní hasicí zařízení Horní Paseka, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Paseka, automatický hasicí systém Horní Paseka, samočinný hasicí systém Horní Paseka, hasit CO2 Horní Paseka, hasit oxid uhličitý Horní Paseka, hasit s inergen Horní Paseka, čisté hasivo Horní Paseka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Paseka, vodní hasící přístroj Horní Paseka, sněhový hasící přístroj Horní Paseka, pěnový hasící přístroj Horní Paseka, požární zabezpečení Horní Paseka, požární bezpečnost Horní Paseka, protipožární ochrana Horní Paseka, servisní organizace hasících přístrojů Horní Paseka, hasící syytémy serverovny Horní Paseka,hasící filter Horní Paseka, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Paseka, hasící systémy pro autobusy Horní Paseka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.