Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Olešnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Olešnice, hasicí přístroje Horní Olešnice, školení na hasicí přístroje Horní Olešnice, prodej hasicích systémů Horní Olešnice, prodej hasicích přístrojů Horní Olešnice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Olešnice, Tepostop Horní Olešnice, firestop Horní Olešnice, hasicí systémy Horní Olešnice, hasicí zařízení Horní Olešnice, hasicí přístroje Horní Olešnice, požární ochrana Horní Olešnice, stabilní hasicí zařízení Horní Olešnice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Olešnice, automatický hasicí systém Horní Olešnice, samočinný hasicí systém Horní Olešnice, hasit CO2 Horní Olešnice, hasit oxid uhličitý Horní Olešnice, hasit s inergen Horní Olešnice, čisté hasivo Horní Olešnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Olešnice, vodní hasící přístroj Horní Olešnice, sněhový hasící přístroj Horní Olešnice, pěnový hasící přístroj Horní Olešnice, požární zabezpečení Horní Olešnice, požární bezpečnost Horní Olešnice, protipožární ochrana Horní Olešnice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Olešnice, hasící syytémy serverovny Horní Olešnice,hasící filter Horní Olešnice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Olešnice, hasící systémy pro autobusy Horní Olešnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.