Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlincová Hora

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlincová Hora, hasicí přístroje Hlincová Hora, školení na hasicí přístroje Hlincová Hora, prodej hasicích systémů Hlincová Hora, prodej hasicích přístrojů Hlincová Hora, hasiva a hasicí příslušenství Hlincová Hora, Tepostop Hlincová Hora, firestop Hlincová Hora, hasicí systémy Hlincová Hora, hasicí zařízení Hlincová Hora, hasicí přístroje Hlincová Hora, požární ochrana Hlincová Hora, stabilní hasicí zařízení Hlincová Hora, lokální stabilní hasicí zařízení Hlincová Hora, automatický hasicí systém Hlincová Hora, samočinný hasicí systém Hlincová Hora, hasit CO2 Hlincová Hora, hasit oxid uhličitý Hlincová Hora, hasit s inergen Hlincová Hora, čisté hasivo Hlincová Hora, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlincová Hora, vodní hasící přístroj Hlincová Hora, sněhový hasící přístroj Hlincová Hora, pěnový hasící přístroj Hlincová Hora, požární zabezpečení Hlincová Hora, požární bezpečnost Hlincová Hora, protipožární ochrana Hlincová Hora, servisní organizace hasících přístrojů Hlincová Hora, hasící syytémy serverovny Hlincová Hora,hasící filter Hlincová Hora, hasící přístroje pro cnc stroje Hlincová Hora, hasící systémy pro autobusy Hlincová Hora, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.