Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Heřmaneč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Heřmaneč, hasicí přístroje Heřmaneč, školení na hasicí přístroje Heřmaneč, prodej hasicích systémů Heřmaneč, prodej hasicích přístrojů Heřmaneč, hasiva a hasicí příslušenství Heřmaneč, Tepostop Heřmaneč, firestop Heřmaneč, hasicí systémy Heřmaneč, hasicí zařízení Heřmaneč, hasicí přístroje Heřmaneč, požární ochrana Heřmaneč, stabilní hasicí zařízení Heřmaneč, lokální stabilní hasicí zařízení Heřmaneč, automatický hasicí systém Heřmaneč, samočinný hasicí systém Heřmaneč, hasit CO2 Heřmaneč, hasit oxid uhličitý Heřmaneč, hasit s inergen Heřmaneč, čisté hasivo Heřmaneč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Heřmaneč, vodní hasící přístroj Heřmaneč, sněhový hasící přístroj Heřmaneč, pěnový hasící přístroj Heřmaneč, požární zabezpečení Heřmaneč, požární bezpečnost Heřmaneč, protipožární ochrana Heřmaneč, servisní organizace hasících přístrojů Heřmaneč, hasící syytémy serverovny Heřmaneč,hasící filter Heřmaneč, hasící přístroje pro cnc stroje Heřmaneč, hasící systémy pro autobusy Heřmaneč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.