Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Havlíčkova Borová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Havlíčkova Borová, hasicí přístroje Havlíčkova Borová, školení na hasicí přístroje Havlíčkova Borová, prodej hasicích systémů Havlíčkova Borová, prodej hasicích přístrojů Havlíčkova Borová, hasiva a hasicí příslušenství Havlíčkova Borová, Tepostop Havlíčkova Borová, firestop Havlíčkova Borová, hasicí systémy Havlíčkova Borová, hasicí zařízení Havlíčkova Borová, hasicí přístroje Havlíčkova Borová, požární ochrana Havlíčkova Borová, stabilní hasicí zařízení Havlíčkova Borová, lokální stabilní hasicí zařízení Havlíčkova Borová, automatický hasicí systém Havlíčkova Borová, samočinný hasicí systém Havlíčkova Borová, hasit CO2 Havlíčkova Borová, hasit oxid uhličitý Havlíčkova Borová, hasit s inergen Havlíčkova Borová, čisté hasivo Havlíčkova Borová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Havlíčkova Borová, vodní hasící přístroj Havlíčkova Borová, sněhový hasící přístroj Havlíčkova Borová, pěnový hasící přístroj Havlíčkova Borová, požární zabezpečení Havlíčkova Borová, požární bezpečnost Havlíčkova Borová, protipožární ochrana Havlíčkova Borová, servisní organizace hasících přístrojů Havlíčkova Borová, hasící syytémy serverovny Havlíčkova Borová,hasící filter Havlíčkova Borová, hasící přístroje pro cnc stroje Havlíčkova Borová, hasící systémy pro autobusy Havlíčkova Borová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.