Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hájek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hájek, hasicí přístroje Hájek, školení na hasicí přístroje Hájek, prodej hasicích systémů Hájek, prodej hasicích přístrojů Hájek, hasiva a hasicí příslušenství Hájek, Tepostop Hájek, firestop Hájek, hasicí systémy Hájek, hasicí zařízení Hájek, hasicí přístroje Hájek, požární ochrana Hájek, stabilní hasicí zařízení Hájek, lokální stabilní hasicí zařízení Hájek, automatický hasicí systém Hájek, samočinný hasicí systém Hájek, hasit CO2 Hájek, hasit oxid uhličitý Hájek, hasit s inergen Hájek, čisté hasivo Hájek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hájek, vodní hasící přístroj Hájek, sněhový hasící přístroj Hájek, pěnový hasící přístroj Hájek, požární zabezpečení Hájek, požární bezpečnost Hájek, protipožární ochrana Hájek, servisní organizace hasících přístrojů Hájek, hasící syytémy serverovny Hájek,hasící filter Hájek, hasící přístroje pro cnc stroje Hájek, hasící systémy pro autobusy Hájek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.