Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Pěna

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Pěna, hasicí přístroje Dolní Pěna, školení na hasicí přístroje Dolní Pěna, prodej hasicích systémů Dolní Pěna, prodej hasicích přístrojů Dolní Pěna, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Pěna, Tepostop Dolní Pěna, firestop Dolní Pěna, hasicí systémy Dolní Pěna, hasicí zařízení Dolní Pěna, hasicí přístroje Dolní Pěna, požární ochrana Dolní Pěna, stabilní hasicí zařízení Dolní Pěna, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Pěna, automatický hasicí systém Dolní Pěna, samočinný hasicí systém Dolní Pěna, hasit CO2 Dolní Pěna, hasit oxid uhličitý Dolní Pěna, hasit s inergen Dolní Pěna, čisté hasivo Dolní Pěna, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Pěna, vodní hasící přístroj Dolní Pěna, sněhový hasící přístroj Dolní Pěna, pěnový hasící přístroj Dolní Pěna, požární zabezpečení Dolní Pěna, požární bezpečnost Dolní Pěna, protipožární ochrana Dolní Pěna, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Pěna, hasící syytémy serverovny Dolní Pěna,hasící filter Dolní Pěna, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Pěna, hasící systémy pro autobusy Dolní Pěna, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.