Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dalovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dalovice, hasicí přístroje Dalovice, školení na hasicí přístroje Dalovice, prodej hasicích systémů Dalovice, prodej hasicích přístrojů Dalovice, hasiva a hasicí příslušenství Dalovice, Tepostop Dalovice, firestop Dalovice, hasicí systémy Dalovice, hasicí zařízení Dalovice, hasicí přístroje Dalovice, požární ochrana Dalovice, stabilní hasicí zařízení Dalovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dalovice, automatický hasicí systém Dalovice, samočinný hasicí systém Dalovice, hasit CO2 Dalovice, hasit oxid uhličitý Dalovice, hasit s inergen Dalovice, čisté hasivo Dalovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dalovice, vodní hasící přístroj Dalovice, sněhový hasící přístroj Dalovice, pěnový hasící přístroj Dalovice, požární zabezpečení Dalovice, požární bezpečnost Dalovice, protipožární ochrana Dalovice, servisní organizace hasících přístrojů Dalovice, hasící syytémy serverovny Dalovice,hasící filter Dalovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dalovice, hasící systémy pro autobusy Dalovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.