Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Ctětín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Ctětín, hasicí přístroje Ctětín, školení na hasicí přístroje Ctětín, prodej hasicích systémů Ctětín, prodej hasicích přístrojů Ctětín, hasiva a hasicí příslušenství Ctětín, Tepostop Ctětín, firestop Ctětín, hasicí systémy Ctětín, hasicí zařízení Ctětín, hasicí přístroje Ctětín, požární ochrana Ctětín, stabilní hasicí zařízení Ctětín, lokální stabilní hasicí zařízení Ctětín, automatický hasicí systém Ctětín, samočinný hasicí systém Ctětín, hasit CO2 Ctětín, hasit oxid uhličitý Ctětín, hasit s inergen Ctětín, čisté hasivo Ctětín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Ctětín, vodní hasící přístroj Ctětín, sněhový hasící přístroj Ctětín, pěnový hasící přístroj Ctětín, požární zabezpečení Ctětín, požární bezpečnost Ctětín, protipožární ochrana Ctětín, servisní organizace hasících přístrojů Ctětín, hasící syytémy serverovny Ctětín,hasící filter Ctětín, hasící přístroje pro cnc stroje Ctětín, hasící systémy pro autobusy Ctětín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.