Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Častohostice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Častohostice, hasicí přístroje Častohostice, školení na hasicí přístroje Častohostice, prodej hasicích systémů Častohostice, prodej hasicích přístrojů Častohostice, hasiva a hasicí příslušenství Častohostice, Tepostop Častohostice, firestop Častohostice, hasicí systémy Častohostice, hasicí zařízení Častohostice, hasicí přístroje Častohostice, požární ochrana Častohostice, stabilní hasicí zařízení Častohostice, lokální stabilní hasicí zařízení Častohostice, automatický hasicí systém Častohostice, samočinný hasicí systém Častohostice, hasit CO2 Častohostice, hasit oxid uhličitý Častohostice, hasit s inergen Častohostice, čisté hasivo Častohostice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Častohostice, vodní hasící přístroj Častohostice, sněhový hasící přístroj Častohostice, pěnový hasící přístroj Častohostice, požární zabezpečení Častohostice, požární bezpečnost Častohostice, protipožární ochrana Častohostice, servisní organizace hasících přístrojů Častohostice, hasící syytémy serverovny Častohostice,hasící filter Častohostice, hasící přístroje pro cnc stroje Častohostice, hasící systémy pro autobusy Častohostice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.