Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bukvice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bukvice, hasicí přístroje Bukvice, školení na hasicí přístroje Bukvice, prodej hasicích systémů Bukvice, prodej hasicích přístrojů Bukvice, hasiva a hasicí příslušenství Bukvice, Tepostop Bukvice, firestop Bukvice, hasicí systémy Bukvice, hasicí zařízení Bukvice, hasicí přístroje Bukvice, požární ochrana Bukvice, stabilní hasicí zařízení Bukvice, lokální stabilní hasicí zařízení Bukvice, automatický hasicí systém Bukvice, samočinný hasicí systém Bukvice, hasit CO2 Bukvice, hasit oxid uhličitý Bukvice, hasit s inergen Bukvice, čisté hasivo Bukvice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bukvice, vodní hasící přístroj Bukvice, sněhový hasící přístroj Bukvice, pěnový hasící přístroj Bukvice, požární zabezpečení Bukvice, požární bezpečnost Bukvice, protipožární ochrana Bukvice, servisní organizace hasících přístrojů Bukvice, hasící syytémy serverovny Bukvice,hasící filter Bukvice, hasící přístroje pro cnc stroje Bukvice, hasící systémy pro autobusy Bukvice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.