Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Budeč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Budeč, hasicí přístroje Budeč, školení na hasicí přístroje Budeč, prodej hasicích systémů Budeč, prodej hasicích přístrojů Budeč, hasiva a hasicí příslušenství Budeč, Tepostop Budeč, firestop Budeč, hasicí systémy Budeč, hasicí zařízení Budeč, hasicí přístroje Budeč, požární ochrana Budeč, stabilní hasicí zařízení Budeč, lokální stabilní hasicí zařízení Budeč, automatický hasicí systém Budeč, samočinný hasicí systém Budeč, hasit CO2 Budeč, hasit oxid uhličitý Budeč, hasit s inergen Budeč, čisté hasivo Budeč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Budeč, vodní hasící přístroj Budeč, sněhový hasící přístroj Budeč, pěnový hasící přístroj Budeč, požární zabezpečení Budeč, požární bezpečnost Budeč, protipožární ochrana Budeč, servisní organizace hasících přístrojů Budeč, hasící syytémy serverovny Budeč,hasící filter Budeč, hasící přístroje pro cnc stroje Budeč, hasící systémy pro autobusy Budeč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.