Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brusné

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brusné, hasicí přístroje Brusné, školení na hasicí přístroje Brusné, prodej hasicích systémů Brusné, prodej hasicích přístrojů Brusné, hasiva a hasicí příslušenství Brusné, Tepostop Brusné, firestop Brusné, hasicí systémy Brusné, hasicí zařízení Brusné, hasicí přístroje Brusné, požární ochrana Brusné, stabilní hasicí zařízení Brusné, lokální stabilní hasicí zařízení Brusné, automatický hasicí systém Brusné, samočinný hasicí systém Brusné, hasit CO2 Brusné, hasit oxid uhličitý Brusné, hasit s inergen Brusné, čisté hasivo Brusné, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brusné, vodní hasící přístroj Brusné, sněhový hasící přístroj Brusné, pěnový hasící přístroj Brusné, požární zabezpečení Brusné, požární bezpečnost Brusné, protipožární ochrana Brusné, servisní organizace hasících přístrojů Brusné, hasící syytémy serverovny Brusné,hasící filter Brusné, hasící přístroje pro cnc stroje Brusné, hasící systémy pro autobusy Brusné, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.