Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Brod nad Dyjí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Brod nad Dyjí, hasicí přístroje Brod nad Dyjí, školení na hasicí přístroje Brod nad Dyjí, prodej hasicích systémů Brod nad Dyjí, prodej hasicích přístrojů Brod nad Dyjí, hasiva a hasicí příslušenství Brod nad Dyjí, Tepostop Brod nad Dyjí, firestop Brod nad Dyjí, hasicí systémy Brod nad Dyjí, hasicí zařízení Brod nad Dyjí, hasicí přístroje Brod nad Dyjí, požární ochrana Brod nad Dyjí, stabilní hasicí zařízení Brod nad Dyjí, lokální stabilní hasicí zařízení Brod nad Dyjí, automatický hasicí systém Brod nad Dyjí, samočinný hasicí systém Brod nad Dyjí, hasit CO2 Brod nad Dyjí, hasit oxid uhličitý Brod nad Dyjí, hasit s inergen Brod nad Dyjí, čisté hasivo Brod nad Dyjí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Brod nad Dyjí, vodní hasící přístroj Brod nad Dyjí, sněhový hasící přístroj Brod nad Dyjí, pěnový hasící přístroj Brod nad Dyjí, požární zabezpečení Brod nad Dyjí, požární bezpečnost Brod nad Dyjí, protipožární ochrana Brod nad Dyjí, servisní organizace hasících přístrojů Brod nad Dyjí, hasící syytémy serverovny Brod nad Dyjí,hasící filter Brod nad Dyjí, hasící přístroje pro cnc stroje Brod nad Dyjí, hasící systémy pro autobusy Brod nad Dyjí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.