Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Břestek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Břestek, hasicí přístroje Břestek, školení na hasicí přístroje Břestek, prodej hasicích systémů Břestek, prodej hasicích přístrojů Břestek, hasiva a hasicí příslušenství Břestek, Tepostop Břestek, firestop Břestek, hasicí systémy Břestek, hasicí zařízení Břestek, hasicí přístroje Břestek, požární ochrana Břestek, stabilní hasicí zařízení Břestek, lokální stabilní hasicí zařízení Břestek, automatický hasicí systém Břestek, samočinný hasicí systém Břestek, hasit CO2 Břestek, hasit oxid uhličitý Břestek, hasit s inergen Břestek, čisté hasivo Břestek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Břestek, vodní hasící přístroj Břestek, sněhový hasící přístroj Břestek, pěnový hasící přístroj Břestek, požární zabezpečení Břestek, požární bezpečnost Břestek, protipožární ochrana Břestek, servisní organizace hasících přístrojů Břestek, hasící syytémy serverovny Břestek,hasící filter Břestek, hasící přístroje pro cnc stroje Břestek, hasící systémy pro autobusy Břestek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.