Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borač

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borač, hasicí přístroje Borač, školení na hasicí přístroje Borač, prodej hasicích systémů Borač, prodej hasicích přístrojů Borač, hasiva a hasicí příslušenství Borač, Tepostop Borač, firestop Borač, hasicí systémy Borač, hasicí zařízení Borač, hasicí přístroje Borač, požární ochrana Borač, stabilní hasicí zařízení Borač, lokální stabilní hasicí zařízení Borač, automatický hasicí systém Borač, samočinný hasicí systém Borač, hasit CO2 Borač, hasit oxid uhličitý Borač, hasit s inergen Borač, čisté hasivo Borač, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borač, vodní hasící přístroj Borač, sněhový hasící přístroj Borač, pěnový hasící přístroj Borač, požární zabezpečení Borač, požární bezpečnost Borač, protipožární ochrana Borač, servisní organizace hasících přístrojů Borač, hasící syytémy serverovny Borač,hasící filter Borač, hasící přístroje pro cnc stroje Borač, hasící systémy pro autobusy Borač, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.