Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blízkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blízkov, hasicí přístroje Blízkov, školení na hasicí přístroje Blízkov, prodej hasicích systémů Blízkov, prodej hasicích přístrojů Blízkov, hasiva a hasicí příslušenství Blízkov, Tepostop Blízkov, firestop Blízkov, hasicí systémy Blízkov, hasicí zařízení Blízkov, hasicí přístroje Blízkov, požární ochrana Blízkov, stabilní hasicí zařízení Blízkov, lokální stabilní hasicí zařízení Blízkov, automatický hasicí systém Blízkov, samočinný hasicí systém Blízkov, hasit CO2 Blízkov, hasit oxid uhličitý Blízkov, hasit s inergen Blízkov, čisté hasivo Blízkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blízkov, vodní hasící přístroj Blízkov, sněhový hasící přístroj Blízkov, pěnový hasící přístroj Blízkov, požární zabezpečení Blízkov, požární bezpečnost Blízkov, protipožární ochrana Blízkov, servisní organizace hasících přístrojů Blízkov, hasící syytémy serverovny Blízkov,hasící filter Blízkov, hasící přístroje pro cnc stroje Blízkov, hasící systémy pro autobusy Blízkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.