Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílčice, hasicí přístroje Bílčice, školení na hasicí přístroje Bílčice, prodej hasicích systémů Bílčice, prodej hasicích přístrojů Bílčice, hasiva a hasicí příslušenství Bílčice, Tepostop Bílčice, firestop Bílčice, hasicí systémy Bílčice, hasicí zařízení Bílčice, hasicí přístroje Bílčice, požární ochrana Bílčice, stabilní hasicí zařízení Bílčice, lokální stabilní hasicí zařízení Bílčice, automatický hasicí systém Bílčice, samočinný hasicí systém Bílčice, hasit CO2 Bílčice, hasit oxid uhličitý Bílčice, hasit s inergen Bílčice, čisté hasivo Bílčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílčice, vodní hasící přístroj Bílčice, sněhový hasící přístroj Bílčice, pěnový hasící přístroj Bílčice, požární zabezpečení Bílčice, požární bezpečnost Bílčice, protipožární ochrana Bílčice, servisní organizace hasících přístrojů Bílčice, hasící syytémy serverovny Bílčice,hasící filter Bílčice, hasící přístroje pro cnc stroje Bílčice, hasící systémy pro autobusy Bílčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.