Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bačalky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bačalky, hasicí přístroje Bačalky, školení na hasicí přístroje Bačalky, prodej hasicích systémů Bačalky, prodej hasicích přístrojů Bačalky, hasiva a hasicí příslušenství Bačalky, Tepostop Bačalky, firestop Bačalky, hasicí systémy Bačalky, hasicí zařízení Bačalky, hasicí přístroje Bačalky, požární ochrana Bačalky, stabilní hasicí zařízení Bačalky, lokální stabilní hasicí zařízení Bačalky, automatický hasicí systém Bačalky, samočinný hasicí systém Bačalky, hasit CO2 Bačalky, hasit oxid uhličitý Bačalky, hasit s inergen Bačalky, čisté hasivo Bačalky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bačalky, vodní hasící přístroj Bačalky, sněhový hasící přístroj Bačalky, pěnový hasící přístroj Bačalky, požární zabezpečení Bačalky, požární bezpečnost Bačalky, protipožární ochrana Bačalky, servisní organizace hasících přístrojů Bačalky, hasící syytémy serverovny Bačalky,hasící filter Bačalky, hasící přístroje pro cnc stroje Bačalky, hasící systémy pro autobusy Bačalky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.