Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Andělská Hora

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Andělská Hora, hasicí přístroje Andělská Hora, školení na hasicí přístroje Andělská Hora, prodej hasicích systémů Andělská Hora, prodej hasicích přístrojů Andělská Hora, hasiva a hasicí příslušenství Andělská Hora, Tepostop Andělská Hora, firestop Andělská Hora, hasicí systémy Andělská Hora, hasicí zařízení Andělská Hora, hasicí přístroje Andělská Hora, požární ochrana Andělská Hora, stabilní hasicí zařízení Andělská Hora, lokální stabilní hasicí zařízení Andělská Hora, automatický hasicí systém Andělská Hora, samočinný hasicí systém Andělská Hora, hasit CO2 Andělská Hora, hasit oxid uhličitý Andělská Hora, hasit s inergen Andělská Hora, čisté hasivo Andělská Hora, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Andělská Hora, vodní hasící přístroj Andělská Hora, sněhový hasící přístroj Andělská Hora, pěnový hasící přístroj Andělská Hora, požární zabezpečení Andělská Hora, požární bezpečnost Andělská Hora, protipožární ochrana Andělská Hora, servisní organizace hasících přístrojů Andělská Hora, hasící syytémy serverovny Andělská Hora,hasící filter Andělská Hora, hasící přístroje pro cnc stroje Andělská Hora, hasící systémy pro autobusy Andělská Hora, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.