Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Heřmánky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Heřmánky, hasicí přístroje Heřmánky, školení na hasicí přístroje Heřmánky, prodej hasicích systémů Heřmánky, prodej hasicích přístrojů Heřmánky, hasiva a hasicí příslušenství Heřmánky, Tepostop Heřmánky, firestop Heřmánky, hasicí systémy Heřmánky, hasicí zařízení Heřmánky, hasicí přístroje Heřmánky, požární ochrana Heřmánky, stabilní hasicí zařízení Heřmánky, lokální stabilní hasicí zařízení Heřmánky, automatický hasicí systém Heřmánky, samočinný hasicí systém Heřmánky, hasit CO2 Heřmánky, hasit oxid uhličitý Heřmánky, hasit s inergen Heřmánky, čisté hasivo Heřmánky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Heřmánky, vodní hasící přístroj Heřmánky, sněhový hasící přístroj Heřmánky, pěnový hasící přístroj Heřmánky, požární zabezpečení Heřmánky, požární bezpečnost Heřmánky, protipožární ochrana Heřmánky, servisní organizace hasících přístrojů Heřmánky, hasící syytémy serverovny Heřmánky,hasící filter Heřmánky, hasící přístroje pro cnc stroje Heřmánky, hasící systémy pro autobusy Heřmánky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.