Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Držkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Držkov, hasicí přístroje Držkov, školení na hasicí přístroje Držkov, prodej hasicích systémů Držkov, prodej hasicích přístrojů Držkov, hasiva a hasicí příslušenství Držkov, Tepostop Držkov, firestop Držkov, hasicí systémy Držkov, hasicí zařízení Držkov, hasicí přístroje Držkov, požární ochrana Držkov, stabilní hasicí zařízení Držkov, lokální stabilní hasicí zařízení Držkov, automatický hasicí systém Držkov, samočinný hasicí systém Držkov, hasit CO2 Držkov, hasit oxid uhličitý Držkov, hasit s inergen Držkov, čisté hasivo Držkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Držkov, vodní hasící přístroj Držkov, sněhový hasící přístroj Držkov, pěnový hasící přístroj Držkov, požární zabezpečení Držkov, požární bezpečnost Držkov, protipožární ochrana Držkov, servisní organizace hasících přístrojů Držkov, hasící syytémy serverovny Držkov,hasící filter Držkov, hasící přístroje pro cnc stroje Držkov, hasící systémy pro autobusy Držkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.