Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drysice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drysice, hasicí přístroje Drysice, školení na hasicí přístroje Drysice, prodej hasicích systémů Drysice, prodej hasicích přístrojů Drysice, hasiva a hasicí příslušenství Drysice, Tepostop Drysice, firestop Drysice, hasicí systémy Drysice, hasicí zařízení Drysice, hasicí přístroje Drysice, požární ochrana Drysice, stabilní hasicí zařízení Drysice, lokální stabilní hasicí zařízení Drysice, automatický hasicí systém Drysice, samočinný hasicí systém Drysice, hasit CO2 Drysice, hasit oxid uhličitý Drysice, hasit s inergen Drysice, čisté hasivo Drysice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drysice, vodní hasící přístroj Drysice, sněhový hasící přístroj Drysice, pěnový hasící přístroj Drysice, požární zabezpečení Drysice, požární bezpečnost Drysice, protipožární ochrana Drysice, servisní organizace hasících přístrojů Drysice, hasící syytémy serverovny Drysice,hasící filter Drysice, hasící přístroje pro cnc stroje Drysice, hasící systémy pro autobusy Drysice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.