Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Drahonín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Drahonín, hasicí přístroje Drahonín, školení na hasicí přístroje Drahonín, prodej hasicích systémů Drahonín, prodej hasicích přístrojů Drahonín, hasiva a hasicí příslušenství Drahonín, Tepostop Drahonín, firestop Drahonín, hasicí systémy Drahonín, hasicí zařízení Drahonín, hasicí přístroje Drahonín, požární ochrana Drahonín, stabilní hasicí zařízení Drahonín, lokální stabilní hasicí zařízení Drahonín, automatický hasicí systém Drahonín, samočinný hasicí systém Drahonín, hasit CO2 Drahonín, hasit oxid uhličitý Drahonín, hasit s inergen Drahonín, čisté hasivo Drahonín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Drahonín, vodní hasící přístroj Drahonín, sněhový hasící přístroj Drahonín, pěnový hasící přístroj Drahonín, požární zabezpečení Drahonín, požární bezpečnost Drahonín, protipožární ochrana Drahonín, servisní organizace hasících přístrojů Drahonín, hasící syytémy serverovny Drahonín,hasící filter Drahonín, hasící přístroje pro cnc stroje Drahonín, hasící systémy pro autobusy Drahonín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.