Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Doubrava

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Doubrava, hasicí přístroje Doubrava, školení na hasicí přístroje Doubrava, prodej hasicích systémů Doubrava, prodej hasicích přístrojů Doubrava, hasiva a hasicí příslušenství Doubrava, Tepostop Doubrava, firestop Doubrava, hasicí systémy Doubrava, hasicí zařízení Doubrava, hasicí přístroje Doubrava, požární ochrana Doubrava, stabilní hasicí zařízení Doubrava, lokální stabilní hasicí zařízení Doubrava, automatický hasicí systém Doubrava, samočinný hasicí systém Doubrava, hasit CO2 Doubrava, hasit oxid uhličitý Doubrava, hasit s inergen Doubrava, čisté hasivo Doubrava, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Doubrava, vodní hasící přístroj Doubrava, sněhový hasící přístroj Doubrava, pěnový hasící přístroj Doubrava, požární zabezpečení Doubrava, požární bezpečnost Doubrava, protipožární ochrana Doubrava, servisní organizace hasících přístrojů Doubrava, hasící syytémy serverovny Doubrava,hasící filter Doubrava, hasící přístroje pro cnc stroje Doubrava, hasící systémy pro autobusy Doubrava, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.