Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Lhota

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Lhota, hasicí přístroje Dolní Lhota, školení na hasicí přístroje Dolní Lhota, prodej hasicích systémů Dolní Lhota, prodej hasicích přístrojů Dolní Lhota, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Lhota, Tepostop Dolní Lhota, firestop Dolní Lhota, hasicí systémy Dolní Lhota, hasicí zařízení Dolní Lhota, hasicí přístroje Dolní Lhota, požární ochrana Dolní Lhota, stabilní hasicí zařízení Dolní Lhota, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Lhota, automatický hasicí systém Dolní Lhota, samočinný hasicí systém Dolní Lhota, hasit CO2 Dolní Lhota, hasit oxid uhličitý Dolní Lhota, hasit s inergen Dolní Lhota, čisté hasivo Dolní Lhota, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Lhota, vodní hasící přístroj Dolní Lhota, sněhový hasící přístroj Dolní Lhota, pěnový hasící přístroj Dolní Lhota, požární zabezpečení Dolní Lhota, požární bezpečnost Dolní Lhota, protipožární ochrana Dolní Lhota, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Lhota, hasící syytémy serverovny Dolní Lhota,hasící filter Dolní Lhota, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Lhota, hasící systémy pro autobusy Dolní Lhota, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.