Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Brusnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Brusnice, hasicí přístroje Dolní Brusnice, školení na hasicí přístroje Dolní Brusnice, prodej hasicích systémů Dolní Brusnice, prodej hasicích přístrojů Dolní Brusnice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Brusnice, Tepostop Dolní Brusnice, firestop Dolní Brusnice, hasicí systémy Dolní Brusnice, hasicí zařízení Dolní Brusnice, hasicí přístroje Dolní Brusnice, požární ochrana Dolní Brusnice, stabilní hasicí zařízení Dolní Brusnice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Brusnice, automatický hasicí systém Dolní Brusnice, samočinný hasicí systém Dolní Brusnice, hasit CO2 Dolní Brusnice, hasit oxid uhličitý Dolní Brusnice, hasit s inergen Dolní Brusnice, čisté hasivo Dolní Brusnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Brusnice, vodní hasící přístroj Dolní Brusnice, sněhový hasící přístroj Dolní Brusnice, pěnový hasící přístroj Dolní Brusnice, požární zabezpečení Dolní Brusnice, požární bezpečnost Dolní Brusnice, protipožární ochrana Dolní Brusnice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Brusnice, hasící syytémy serverovny Dolní Brusnice,hasící filter Dolní Brusnice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Brusnice, hasící systémy pro autobusy Dolní Brusnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.