Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobříš

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobříš, hasicí přístroje Dobříš, školení na hasicí přístroje Dobříš, prodej hasicích systémů Dobříš, prodej hasicích přístrojů Dobříš, hasiva a hasicí příslušenství Dobříš, Tepostop Dobříš, firestop Dobříš, hasicí systémy Dobříš, hasicí zařízení Dobříš, hasicí přístroje Dobříš, požární ochrana Dobříš, stabilní hasicí zařízení Dobříš, lokální stabilní hasicí zařízení Dobříš, automatický hasicí systém Dobříš, samočinný hasicí systém Dobříš, hasit CO2 Dobříš, hasit oxid uhličitý Dobříš, hasit s inergen Dobříš, čisté hasivo Dobříš, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobříš, vodní hasící přístroj Dobříš, sněhový hasící přístroj Dobříš, pěnový hasící přístroj Dobříš, požární zabezpečení Dobříš, požární bezpečnost Dobříš, protipožární ochrana Dobříš, servisní organizace hasících přístrojů Dobříš, hasící syytémy serverovny Dobříš,hasící filter Dobříš, hasící přístroje pro cnc stroje Dobříš, hasící systémy pro autobusy Dobříš, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.