Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Daleké Dušníky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Daleké Dušníky, hasicí přístroje Daleké Dušníky, školení na hasicí přístroje Daleké Dušníky, prodej hasicích systémů Daleké Dušníky, prodej hasicích přístrojů Daleké Dušníky, hasiva a hasicí příslušenství Daleké Dušníky, Tepostop Daleké Dušníky, firestop Daleké Dušníky, hasicí systémy Daleké Dušníky, hasicí zařízení Daleké Dušníky, hasicí přístroje Daleké Dušníky, požární ochrana Daleké Dušníky, stabilní hasicí zařízení Daleké Dušníky, lokální stabilní hasicí zařízení Daleké Dušníky, automatický hasicí systém Daleké Dušníky, samočinný hasicí systém Daleké Dušníky, hasit CO2 Daleké Dušníky, hasit oxid uhličitý Daleké Dušníky, hasit s inergen Daleké Dušníky, čisté hasivo Daleké Dušníky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Daleké Dušníky, vodní hasící přístroj Daleké Dušníky, sněhový hasící přístroj Daleké Dušníky, pěnový hasící přístroj Daleké Dušníky, požární zabezpečení Daleké Dušníky, požární bezpečnost Daleké Dušníky, protipožární ochrana Daleké Dušníky, servisní organizace hasících přístrojů Daleké Dušníky, hasící syytémy serverovny Daleké Dušníky,hasící filter Daleké Dušníky, hasící přístroje pro cnc stroje Daleké Dušníky, hasící systémy pro autobusy Daleké Dušníky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.