Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Číhošť

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Číhošť, hasicí přístroje Číhošť, školení na hasicí přístroje Číhošť, prodej hasicích systémů Číhošť, prodej hasicích přístrojů Číhošť, hasiva a hasicí příslušenství Číhošť, Tepostop Číhošť, firestop Číhošť, hasicí systémy Číhošť, hasicí zařízení Číhošť, hasicí přístroje Číhošť, požární ochrana Číhošť, stabilní hasicí zařízení Číhošť, lokální stabilní hasicí zařízení Číhošť, automatický hasicí systém Číhošť, samočinný hasicí systém Číhošť, hasit CO2 Číhošť, hasit oxid uhličitý Číhošť, hasit s inergen Číhošť, čisté hasivo Číhošť, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Číhošť, vodní hasící přístroj Číhošť, sněhový hasící přístroj Číhošť, pěnový hasící přístroj Číhošť, požární zabezpečení Číhošť, požární bezpečnost Číhošť, protipožární ochrana Číhošť, servisní organizace hasících přístrojů Číhošť, hasící syytémy serverovny Číhošť,hasící filter Číhošť, hasící přístroje pro cnc stroje Číhošť, hasící systémy pro autobusy Číhošť, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.