Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Červený Hrádek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Červený Hrádek, hasicí přístroje Červený Hrádek, školení na hasicí přístroje Červený Hrádek, prodej hasicích systémů Červený Hrádek, prodej hasicích přístrojů Červený Hrádek, hasiva a hasicí příslušenství Červený Hrádek, Tepostop Červený Hrádek, firestop Červený Hrádek, hasicí systémy Červený Hrádek, hasicí zařízení Červený Hrádek, hasicí přístroje Červený Hrádek, požární ochrana Červený Hrádek, stabilní hasicí zařízení Červený Hrádek, lokální stabilní hasicí zařízení Červený Hrádek, automatický hasicí systém Červený Hrádek, samočinný hasicí systém Červený Hrádek, hasit CO2 Červený Hrádek, hasit oxid uhličitý Červený Hrádek, hasit s inergen Červený Hrádek, čisté hasivo Červený Hrádek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Červený Hrádek, vodní hasící přístroj Červený Hrádek, sněhový hasící přístroj Červený Hrádek, pěnový hasící přístroj Červený Hrádek, požární zabezpečení Červený Hrádek, požární bezpečnost Červený Hrádek, protipožární ochrana Červený Hrádek, servisní organizace hasících přístrojů Červený Hrádek, hasící syytémy serverovny Červený Hrádek,hasící filter Červený Hrádek, hasící přístroje pro cnc stroje Červený Hrádek, hasící systémy pro autobusy Červený Hrádek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.