Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cerhenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cerhenice, hasicí přístroje Cerhenice, školení na hasicí přístroje Cerhenice, prodej hasicích systémů Cerhenice, prodej hasicích přístrojů Cerhenice, hasiva a hasicí příslušenství Cerhenice, Tepostop Cerhenice, firestop Cerhenice, hasicí systémy Cerhenice, hasicí zařízení Cerhenice, hasicí přístroje Cerhenice, požární ochrana Cerhenice, stabilní hasicí zařízení Cerhenice, lokální stabilní hasicí zařízení Cerhenice, automatický hasicí systém Cerhenice, samočinný hasicí systém Cerhenice, hasit CO2 Cerhenice, hasit oxid uhličitý Cerhenice, hasit s inergen Cerhenice, čisté hasivo Cerhenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cerhenice, vodní hasící přístroj Cerhenice, sněhový hasící přístroj Cerhenice, pěnový hasící přístroj Cerhenice, požární zabezpečení Cerhenice, požární bezpečnost Cerhenice, protipožární ochrana Cerhenice, servisní organizace hasících přístrojů Cerhenice, hasící syytémy serverovny Cerhenice,hasící filter Cerhenice, hasící přístroje pro cnc stroje Cerhenice, hasící systémy pro autobusy Cerhenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.