Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borovná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borovná, hasicí přístroje Borovná, školení na hasicí přístroje Borovná, prodej hasicích systémů Borovná, prodej hasicích přístrojů Borovná, hasiva a hasicí příslušenství Borovná, Tepostop Borovná, firestop Borovná, hasicí systémy Borovná, hasicí zařízení Borovná, hasicí přístroje Borovná, požární ochrana Borovná, stabilní hasicí zařízení Borovná, lokální stabilní hasicí zařízení Borovná, automatický hasicí systém Borovná, samočinný hasicí systém Borovná, hasit CO2 Borovná, hasit oxid uhličitý Borovná, hasit s inergen Borovná, čisté hasivo Borovná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borovná, vodní hasící přístroj Borovná, sněhový hasící přístroj Borovná, pěnový hasící přístroj Borovná, požární zabezpečení Borovná, požární bezpečnost Borovná, protipožární ochrana Borovná, servisní organizace hasících přístrojů Borovná, hasící syytémy serverovny Borovná,hasící filter Borovná, hasící přístroje pro cnc stroje Borovná, hasící systémy pro autobusy Borovná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.