Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Borkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Borkovice, hasicí přístroje Borkovice, školení na hasicí přístroje Borkovice, prodej hasicích systémů Borkovice, prodej hasicích přístrojů Borkovice, hasiva a hasicí příslušenství Borkovice, Tepostop Borkovice, firestop Borkovice, hasicí systémy Borkovice, hasicí zařízení Borkovice, hasicí přístroje Borkovice, požární ochrana Borkovice, stabilní hasicí zařízení Borkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Borkovice, automatický hasicí systém Borkovice, samočinný hasicí systém Borkovice, hasit CO2 Borkovice, hasit oxid uhličitý Borkovice, hasit s inergen Borkovice, čisté hasivo Borkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Borkovice, vodní hasící přístroj Borkovice, sněhový hasící přístroj Borkovice, pěnový hasící přístroj Borkovice, požární zabezpečení Borkovice, požární bezpečnost Borkovice, protipožární ochrana Borkovice, servisní organizace hasících přístrojů Borkovice, hasící syytémy serverovny Borkovice,hasící filter Borkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Borkovice, hasící systémy pro autobusy Borkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.