Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bor

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bor, hasicí přístroje Bor, školení na hasicí přístroje Bor, prodej hasicích systémů Bor, prodej hasicích přístrojů Bor, hasiva a hasicí příslušenství Bor, Tepostop Bor, firestop Bor, hasicí systémy Bor, hasicí zařízení Bor, hasicí přístroje Bor, požární ochrana Bor, stabilní hasicí zařízení Bor, lokální stabilní hasicí zařízení Bor, automatický hasicí systém Bor, samočinný hasicí systém Bor, hasit CO2 Bor, hasit oxid uhličitý Bor, hasit s inergen Bor, čisté hasivo Bor, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bor, vodní hasící přístroj Bor, sněhový hasící přístroj Bor, pěnový hasící přístroj Bor, požární zabezpečení Bor, požární bezpečnost Bor, protipožární ochrana Bor, servisní organizace hasících přístrojů Bor, hasící syytémy serverovny Bor,hasící filter Bor, hasící přístroje pro cnc stroje Bor, hasící systémy pro autobusy Bor, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.