Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bohuňovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bohuňovice, hasicí přístroje Bohuňovice, školení na hasicí přístroje Bohuňovice, prodej hasicích systémů Bohuňovice, prodej hasicích přístrojů Bohuňovice, hasiva a hasicí příslušenství Bohuňovice, Tepostop Bohuňovice, firestop Bohuňovice, hasicí systémy Bohuňovice, hasicí zařízení Bohuňovice, hasicí přístroje Bohuňovice, požární ochrana Bohuňovice, stabilní hasicí zařízení Bohuňovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bohuňovice, automatický hasicí systém Bohuňovice, samočinný hasicí systém Bohuňovice, hasit CO2 Bohuňovice, hasit oxid uhličitý Bohuňovice, hasit s inergen Bohuňovice, čisté hasivo Bohuňovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bohuňovice, vodní hasící přístroj Bohuňovice, sněhový hasící přístroj Bohuňovice, pěnový hasící přístroj Bohuňovice, požární zabezpečení Bohuňovice, požární bezpečnost Bohuňovice, protipožární ochrana Bohuňovice, servisní organizace hasících přístrojů Bohuňovice, hasící syytémy serverovny Bohuňovice,hasící filter Bohuňovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bohuňovice, hasící systémy pro autobusy Bohuňovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.