Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bezdědovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bezdědovice, hasicí přístroje Bezdědovice, školení na hasicí přístroje Bezdědovice, prodej hasicích systémů Bezdědovice, prodej hasicích přístrojů Bezdědovice, hasiva a hasicí příslušenství Bezdědovice, Tepostop Bezdědovice, firestop Bezdědovice, hasicí systémy Bezdědovice, hasicí zařízení Bezdědovice, hasicí přístroje Bezdědovice, požární ochrana Bezdědovice, stabilní hasicí zařízení Bezdědovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bezdědovice, automatický hasicí systém Bezdědovice, samočinný hasicí systém Bezdědovice, hasit CO2 Bezdědovice, hasit oxid uhličitý Bezdědovice, hasit s inergen Bezdědovice, čisté hasivo Bezdědovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bezdědovice, vodní hasící přístroj Bezdědovice, sněhový hasící přístroj Bezdědovice, pěnový hasící přístroj Bezdědovice, požární zabezpečení Bezdědovice, požární bezpečnost Bezdědovice, protipožární ochrana Bezdědovice, servisní organizace hasících přístrojů Bezdědovice, hasící syytémy serverovny Bezdědovice,hasící filter Bezdědovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bezdědovice, hasící systémy pro autobusy Bezdědovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.