Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hospozín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hospozín, hasicí přístroje Hospozín, školení na hasicí přístroje Hospozín, prodej hasicích systémů Hospozín, prodej hasicích přístrojů Hospozín, hasiva a hasicí příslušenství Hospozín, Tepostop Hospozín, firestop Hospozín, hasicí systémy Hospozín, hasicí zařízení Hospozín, hasicí přístroje Hospozín, požární ochrana Hospozín, stabilní hasicí zařízení Hospozín, lokální stabilní hasicí zařízení Hospozín, automatický hasicí systém Hospozín, samočinný hasicí systém Hospozín, hasit CO2 Hospozín, hasit oxid uhličitý Hospozín, hasit s inergen Hospozín, čisté hasivo Hospozín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hospozín, vodní hasící přístroj Hospozín, sněhový hasící přístroj Hospozín, pěnový hasící přístroj Hospozín, požární zabezpečení Hospozín, požární bezpečnost Hospozín, protipožární ochrana Hospozín, servisní organizace hasících přístrojů Hospozín, hasící syytémy serverovny Hospozín,hasící filter Hospozín, hasící přístroje pro cnc stroje Hospozín, hasící systémy pro autobusy Hospozín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.