Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Tošanovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Tošanovice, hasicí přístroje Horní Tošanovice, školení na hasicí přístroje Horní Tošanovice, prodej hasicích systémů Horní Tošanovice, prodej hasicích přístrojů Horní Tošanovice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Tošanovice, Tepostop Horní Tošanovice, firestop Horní Tošanovice, hasicí systémy Horní Tošanovice, hasicí zařízení Horní Tošanovice, hasicí přístroje Horní Tošanovice, požární ochrana Horní Tošanovice, stabilní hasicí zařízení Horní Tošanovice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Tošanovice, automatický hasicí systém Horní Tošanovice, samočinný hasicí systém Horní Tošanovice, hasit CO2 Horní Tošanovice, hasit oxid uhličitý Horní Tošanovice, hasit s inergen Horní Tošanovice, čisté hasivo Horní Tošanovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Tošanovice, vodní hasící přístroj Horní Tošanovice, sněhový hasící přístroj Horní Tošanovice, pěnový hasící přístroj Horní Tošanovice, požární zabezpečení Horní Tošanovice, požární bezpečnost Horní Tošanovice, protipožární ochrana Horní Tošanovice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Tošanovice, hasící syytémy serverovny Horní Tošanovice,hasící filter Horní Tošanovice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Tošanovice, hasící systémy pro autobusy Horní Tošanovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.