Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Kamenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Kamenice, hasicí přístroje Horní Kamenice, školení na hasicí přístroje Horní Kamenice, prodej hasicích systémů Horní Kamenice, prodej hasicích přístrojů Horní Kamenice, hasiva a hasicí příslušenství Horní Kamenice, Tepostop Horní Kamenice, firestop Horní Kamenice, hasicí systémy Horní Kamenice, hasicí zařízení Horní Kamenice, hasicí přístroje Horní Kamenice, požární ochrana Horní Kamenice, stabilní hasicí zařízení Horní Kamenice, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Kamenice, automatický hasicí systém Horní Kamenice, samočinný hasicí systém Horní Kamenice, hasit CO2 Horní Kamenice, hasit oxid uhličitý Horní Kamenice, hasit s inergen Horní Kamenice, čisté hasivo Horní Kamenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Kamenice, vodní hasící přístroj Horní Kamenice, sněhový hasící přístroj Horní Kamenice, pěnový hasící přístroj Horní Kamenice, požární zabezpečení Horní Kamenice, požární bezpečnost Horní Kamenice, protipožární ochrana Horní Kamenice, servisní organizace hasících přístrojů Horní Kamenice, hasící syytémy serverovny Horní Kamenice,hasící filter Horní Kamenice, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Kamenice, hasící systémy pro autobusy Horní Kamenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.