Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Horní Bříza

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Horní Bříza, hasicí přístroje Horní Bříza, školení na hasicí přístroje Horní Bříza, prodej hasicích systémů Horní Bříza, prodej hasicích přístrojů Horní Bříza, hasiva a hasicí příslušenství Horní Bříza, Tepostop Horní Bříza, firestop Horní Bříza, hasicí systémy Horní Bříza, hasicí zařízení Horní Bříza, hasicí přístroje Horní Bříza, požární ochrana Horní Bříza, stabilní hasicí zařízení Horní Bříza, lokální stabilní hasicí zařízení Horní Bříza, automatický hasicí systém Horní Bříza, samočinný hasicí systém Horní Bříza, hasit CO2 Horní Bříza, hasit oxid uhličitý Horní Bříza, hasit s inergen Horní Bříza, čisté hasivo Horní Bříza, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Horní Bříza, vodní hasící přístroj Horní Bříza, sněhový hasící přístroj Horní Bříza, pěnový hasící přístroj Horní Bříza, požární zabezpečení Horní Bříza, požární bezpečnost Horní Bříza, protipožární ochrana Horní Bříza, servisní organizace hasících přístrojů Horní Bříza, hasící syytémy serverovny Horní Bříza,hasící filter Horní Bříza, hasící přístroje pro cnc stroje Horní Bříza, hasící systémy pro autobusy Horní Bříza, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.